Tub och korvpackarplast

Tub plast tas hem på beställning ring för dagspris.

Kan ta fram det flesta diametrarna och längderna som finns på marknaden.