Avverkning

Avverknings uppdragen utförs med en Ponsse Buffalo Dual kombi maskin.

Som kan skörda, skota eller klippa.

Skördaraggregatet Ponsse H53 aggregat går att använda från klen första gallring, slutavverkning och mindre fröträds avverkningar.

Vi tar på oss uppdrag från privata skogsägare direkt eller genom det bolag/ förening som ska köpa virket.

Har egen maskin trailer för snabba flyttningar.

Är certifierade enligt PEFC.

Medlem i SE Skogentreprenörerna.