Klippning

Vi tar på oss att klippa upp igenväxta skogsbilvägar.

Klippning gör vi med vår skogsmaskin en kombinerad skördare/skotare Ponsse Buffalo Dual med Ponsse EH25 klippaggregat som klarar max 25 cm diameter.

Har nu också skaffat en röjsåg / klingsåg 2,4 meter hög att såga bort utstickande kvistar efter vägar åkerkanter.

before_after_optimized

Det klippta materialet lastas direkt, körs ihop och läggs upp i högar som täcks med täckpapp för att optimera bränslevärdet på flisen i nästa steg.

Skulle det vara kraftigt igenväxt med grövre träd än 25 cm så är det inga problem alls utan då kopplar man bara fast skördar aggregatet Ponsse H53 och avverkar det och skotar fram som en vanlig avverkning.

Kan även hjälpa till med dikesrensning av skogbilvägen efter klippningen.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri konsultation om det tänkta objektet.