Spannmåls torkning mottagning

Till säsongen 2021 så borde jag om allt går i lås ha torkmöjligheter för eget bruk men även kunna legotorka.