Jord

Vi har en Liugong 922 Lc på 22 ton som används för olika grävjobb ex. dikesrensning, lägga om byta ut trummor, högläggning för plantering.

Klippning

Vi tar på oss att klippa upp igenväxta åkrar, diken, vägar

Klippning gör vi med vår skogsmaskin en kombinerad skördare/skotare Ponsse Buffalo Dual med Ponsse EH25 klippaggregat som klarar max 25 cm diameter.

Det klippta materialet lastas direkt, körs ihop och läggs upp i högar som täcks med täckpapp för att optimera bränslevärdet på flisen i nästa steg.

Skulle det vara kraftigt igenväxt med grövre träd än 25 cm så är det inga problem alls utan då kopplar man bar fast skördar aggregatet Ponsse H53 och avverkar det och skotar fram som en vanlig avverkning.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri konsultation om det tänkta objektet.