Skog

Skogs entreprenaden sker med en Ponsse Dual som kan skörda, skota och klippa. Allt i en och samma maskin. Som med några enkla handgrepp byggs om så den blir en fullfjädrad skördare med H53 aggregat, skotare 11 ton i gallring 13 tons lastkapacitet i slutavverkning eller för klippning med EH25 ackumulerande aggregat.

ponsse-cutting

  • Vi utför professionella gallringar, slutavverkningar eller klipp jobb.
  • Är certifierade enligt PEFC.
  • Medlem i SMF Skogentreprenörerna.
  • Då maskinen är en kombimaskin så kan vi med en och samma maskin utföra alla dessa jobb med bara en maskinflyttkostnad.
  • Flyttar med egen maskintrailer så vi kan snabbt komma igång med objektet.

Grävning

Vi har en Åkerman H10 som används för olika grävjobb ex. dikesrensning skogsbilvägar, lägga om byta ut trummor, högläggning för plantering.

Har egen maskin trailer för snabba flyttningar.

Klippning

Vi tar på oss att klippa upp igenväxta skogsbilvägar.

Klippning gör vi med vår skogsmaskin en kombinerad skördare/skotare Ponsse Buffalo Dual med Ponsse EH25 klippaggregat som klarar max 25 cm diameter.

before_after_optimized

Det klippta materialet lastas direkt, körs ihop och läggs upp i högar som täcks med täckpapp för att optimera bränslevärdet på flisen i nästa steg.

Skulle det vara kraftigt igenväxt med grövre träd än 25 cm så är det inga problem alls utan då kopplar man bara fast skördar aggregatet Ponsse H53 och avverkar det och skotar fram som en vanlig avverkning.

Kan även hjälpa till med dikesrensning av skogbilvägen efter klippningen.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri konsultation om det tänkta objektet.

Avverkning

Avverknings uppdragen utförs med en Ponsse Buffalo Dual kombi maskin.

Som kan skörda, skota eller klippa.

Skördaraggregatet Ponsse H53 aggregat går att använda från klen första gallring, slutavverkning och mindre fröträds avverkningar.

Vår huvuduppdragsgivare är Holmen Skog men vi tar även på oss uppdrag från privata skogsägare direkt eller genom det bolag/ förening som ska köpa virket.

Har egen maskin trailer för snabba flyttningar.

Är certifierade enligt PEFC.

Medlem i SMF Skogentreprenörerna.